cinta hiji kalimat anu teu nyata tapi karasa, datangna lir ibarat angin, bisa nyegerkeun awak anun keur bayengyang, tapi kadangkala bisa ngancurkeun sagala rupa anu aya….CINTA NU TEU LAKSANA

Iklan